Voorstelling "Eendracht Maakt Macht"

Home
 

Koninklijke Vereniging Eendracht Maakt Macht Adegem is een Vaderlandlievende Vereniging die gesticht werd op 19 April 1911, door oud-soldaten die onder Prins Leopold III gediend hadden, onder de kenspreuk "Eendracht Maakt Macht Adegem". Het Vaandel werd gelijkvormig genomen als dit van het Belgisch leger en het nationaal lint, Rood Geel en Zwart, werd als kenteken aangenomen. Eendracht maakt Macht verzamelt onder een kenspreuk 5 verschillende verenigingen (Oud-strijders, Oud-wapenbroeders, Krijgsgevangenen, Weggevoerden en Sympathisanten), die tot doel hebben de slachtoffers van beide wereldoorlogen te blijven erkennen..

Historiek:

Na de Belgische Revolutie in 1830 wordt de wapenspreuk opgenomen, oorspronkelijk enkel in het Frans: L'union fait la force. Pas toen het Nederlands gelijkgesteld werd met het Frans, nam de Belgische staat de spreuk Eendracht maakt macht aan. Deze eendracht sloeg in 1830 op de vereniging van de negen provincies. Deze negen provinciewapens zijn dan ook vertegenwoordigd in het wapenschild van het land. Daarnaast verwees de spreuk naar de eenheid tussen liberale progressieven en katholieke conservatieven; ze was in 1827/'28 gelanceerd door enkele Luikse krantenuitgevers in hun poging liberalen en katholieken tot samenwerking te brengen in het unionistisch verbond dat uiteindelijk tot de Belgische Revolutie zou leiden en dat tot 1846 (het jaar van de stichting van de Liberale Partij) de Belgische politiek zou overheersten. Tegenwoordig wordt de spreuk ook vaak gebruikt in belgicistische of unitaristische kringen, als een oproep aan Vlamingen en Walen, Brusselaars en Duitstaligen om de Belgische eenheid te bewaren.