Vereniging contact informatie

Home

Naam vereniging:           Koninklijke Vereniging
                                       "Eendracht Maakt Macht"
                                        Adegem

Zeteladres vereniging:    Oudeweg, 21
                                        9991 Adegem

Verantwoordelijke:         Julien Veirman
                                        Oudeweg, 21
                                        9991 ADEGEM

Telefoon:                         050 71 22 24

GSM:                               0489 58 24 40

E-mail adres:                  " julien.veirman@telenet.be"

Jaarlijks lidgeld:              8 Euro

Bank rekening:                 IBAN BE98 8920 4016 8493